klaipedosmedeine@gmail.com  ✆ (8 46) 49 78 93

KLAIPĖDOS "MEDEINĖS" MOKYKLA

Mokykla, atvira visiems didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikams, užtikrinanti individualizuotą ugdymą.

Susisiekite šiandien

Pamokų laikas

1 pamoka  9:00  9:40
2 pamoka  9:50 10:30
3 pamoka 10:40 11:20
4 pamoka 11:30 12:10
5 pamoka 12:20 13:00
6 pamoka 13:30 14:10
7 pamoka 14:20 15:00

Covid-19 naujienos

Geg 11, 2022

#mokyklabecovid
Nuo pirmadienio, balandžio 4 d., kaukės mokyklose tampa rekomenduojamos, nebeprivalomos. Operacijų vadovo sprendimu atsisakoma privalomo reikalavimo dėvėti kaukes visose uždarose erdvėse – taip pat ir ugdymo įstaigose.

Nors kaukių dėvėjimas nebus privalomas, jas dėvėti rekomenduojama uždarose erdvėse, kur nepavyksta išlaikyti saugaus atstumo, susirenka daug žmonių, patalpa blogai ventiliuojama.

Pamažu grįžtame į priešpandeminį gyvenimą, tačiau visus kviečiame atsakingai vertinti Sveikatos apsaugos ministerijos teikiamas rekomendacijas, saugoti savo ir kitų sveikatą. Kaukių dėvėjimas privalomas išlieka sveikatos, slaugos ir globos įstaigose bei viešajame transporte.

Informuojame, kad nuo 2022-02-23, įsigalioja naujas OV sprendimas, dėl izoliacijų asmenims, turėjusiems didelės rizikos kontaktą su sergančiu COVID-19 (pridedu teisės aktą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/24b26e3093e511ecaf3aba0cb308998c).

Pagrindiniai pokyčiai:

1.    Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 turėjusiems asmenims izoliacija taikoma nebėra. Izoliacija skiriama tik sergantiems asmenims. Izoliacijos trukmę skiria šeimos gydytojas.

2.    Asmenys, kurie yra dabar izoliuoti vadovaujantis senuoju teisės aktu, turi galimybę kreiptis į NVSC ir izoliaciją nutraukti (https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/anketos-prasymai/prasymas-nutraukti-izoliacija). Pateikus prašymą, atsakymo dėl izoliacijos nutraukimo Jums laukti nereikia, izoliacija nutraukiama iš karto.

3.    Testavimas ugdymo įstaigoje lieka toks pats, testuojama bus tokiu pat dažnumu (pirmadienį ir ketvirtadienį). Turėjus kontaktą su klasėje nustatytu sergančiu COVID-19 mokiniu, vaikai, turintys sutikimus testuotis, testuosis kaip ir įprastai kas 48 h, o tiems mokiniams, kurie testuotis nesutinka izoliacija taikoma nebus.

4.    Nustačius teigiamą atvejį testavimo metu mokykloje (arba namuose) kaip ir ankščiau vaikas registruojasi PGR tyrimui ir izoliuojasi iki PGR atsakymo gavimo, o gavus teigiamą kreipiasi į gydytoją ir jis skirią tolimesnę izoliaciją. Nusprendus neatlikti PGR, mokinys neatvyksta į mokyklą 7 dienas.

5.    Nuo šiandienos, susirgus vaikui ir vienam iš tėvų reikiant nedarbingumo pažymėjimo vaiko priežiūrai, nedarbingumo pažymėjimą bus galima gauti įprastai kreipiantis į vaiko gydytoją ir imant nedarbingumą vaiko slaugai. 

Sutikimas testuotis mokykloje

ŠMSM parengti išaiškinimai apie ugdymo proceso organizavimą:

https://mokyklabecovid.lt/pradinis-ugdymas/

https://mokyklabecovid.lt/pagrindinis-ir-vidurinis-ugdymas/

V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“  PAKEITIMO https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2d48ff60304811ec99bbc1b08701c7f8

 

COVID-19 atvejų valdymas mokyklose – kur kreiptis?

DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO 2021–2022 MOKSLO METAIS

Svarbiausia ir naujausia informacija apie koronavirusą (COVID-19)

Profilaktiniai tyrimai mokyklose

MOKYKLOS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOS SITUACIJOS REŽIMO IR / AR KARANTINO LAIKOTARPIO VALDYMO PLANAS

‼Specialistai informuoja, jog, pateikę prašymą sutrumpinti izoliacijos laikotarpį, kai ne anksčiau nei 7 izoliavimo dieną atliktas PGR tyrimas ir gautas neigiamas rezultatas, jei žmogus nejaučia koronavirusinei infekcijai būdingų simptomų, patvirtinimo iš NVSC laukti neprivalote. Plačiau➡https://www.sveikatosbiuras.lt/

 

 

NAUDINGA INFORMACIJA


 

i

Naujienos

Svečiai

Svečiai

Šiandien mokykloje sulaukėme svečių iš Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos direktoriaus Alfredo Kaniavos. Kartu su mokiniais aktyviai dalyvavo krepšinio užsiėmime. Krepšinio būrelio treneris Eugenijus Milkontas. Nuotraukos

Erasmus+ Jaunimo mainų projektas

Erasmus+ Jaunimo mainų projektas

Erasmus+ Jaunimo mainų projektas "Artistic Activities with Assistance of Dogs" (liet. "Meniškos veiklos su šunimis") (projekto nr. 2019-3-LT02-KA105-006603). Organizatorius – Ercc Lietuva, VšĮ Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras. Projekto dalyviai: Klaipėdos...

Mamos diena

Mamos diena

Džiaugiamės, kad Klaipėdos ,,Medeinės“ mokykla ir toliau vykdo tęstinį projektą ,,Bendradarbiavimas su tėvais sėkminga ugdymo prielaida“. Šiais metais mamoms buvo suorganizuota koncertinė popietė, paminėti Tarptautinę mamos dieną. Labai džiugu buvo matyti, kad mamų...

Mokyklos gyvavimo metai

Pedagogai

Moksleiviai

EnglishLithuanianUkrainian