klaipedosmedeine@gmail.com  ✆ (8 46) 49 78 93

KLAIPĖDOS "MEDEINĖS" MOKYKLA

Mokykla, atvira visiems didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikams, užtikrinanti individualizuotą ugdymą.

Susisiekite šiandien

Pamokų laikas

1 pamoka  9:00  9:40
2 pamoka  9:50 10:30
3 pamoka 10:45 11:25
4 pamoka 11:35 12:15
5 pamoka 12:30 13:10
6 pamoka 13:30 14:10
7 pamoka 14:20 15:00

Komisijos ir darbo grupės

Geg 11, 2022

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos administracija ir pirminės švietimo darbuotojų profesinės sąjungos komitetas yra pasirašęs kolektyvinę sutartį.

Mokyklos tarybos sudėtis: 

Edita Mickuvienė – mokytoja ekspertė (pirmininkė);

Tatjana Michejeva – mokytoja metodininkė (sekretorė);

Vaida Žižiūnienė – mokytoja metodininkė;

Jolanta Pavlova – mokytojo/auklėtojo padėjėja;

Renata Mažonienė – raštinės administratorė;

Rasa Žemgulienė – tėvų atstovas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė: Sigita Jauneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

pirmininkės pavaduotoja: Tatjana Verba, socialinė pedagogė;

nariai:  Valentina Samuchova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Laura Aširovienė, psichologė;

Simona Jonkienė, psichologė;

Liana Pareigienė, socialinė pedagogė;

Liudmila Klestova, bendrosios praktikos slaugytoja;

Sekretorė:  Vaida Žižiūnienė, mokytoja  metodininkė.

Mokyklos tėvų komiteto sudėtis:

Milda Kuzminskaitė;

Margarita Zemlianskienė;

Rasa Žemgulienė.

Mokytojų taryba

Pirmininkas: direktorė Elena Knyzaitė
Nariai: mokykloje dirbantys mokytojai, pedagoginiai darbuotojai

Mokyklos metodinės tarybos nariai:

Matulevičienė – pirmininkė.

Naraškevičienė – sekretorė.

Nariai:

Alsienė – lavinamųjų klasių metodinės grupės pirmininkė.

Matulevičienė – specialiųjų klasių metodinės grupės pirmininkė.

Naraškevičienė – logopedų metodinės grupės pirmininkė.

Norbutaitė – gydomosios kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė.

Ilginienė – auklėtojų ir švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė.

Jauneikienė – narė.

 

  Specialiųjų klasių metodinės grupė

  Specialiųjų klasių metodinės grupės pirmininkė O. Matulevičienė, mokytoja metodininkė.

  Nariai:

  1. Jauneikienė, mokytoja metodininkė, pavaduotoja ugdymui.
  2. Vaškienė, mokytoja metodininkė.
  3. Vaitkūnė, vyresnioji mokytoja.
  4. Vaitkuvienė, mokytoja ekspertė.
  5. Gedrimienė, mokytoja metodininkė.
  6. Bladyka, vyresn. mokytojas.
  7. Mockevičienė, vyresn. mokytoja.
  8. Suško, mokytoja.
  9. Matiekus, vyresn. mokytojas.
  10. Tiškienė, mokytoja metodininkė.
  11. Verba, mokytoja metodininkė.
  12. Matijošaitienė, vyresn. mokytoja.
  13. Kundrotienė, vyresn. mokytoja.
  14. Šadžiuvienė, mokytoja metodininkė.
  15. Tiškienė, mokytoja metodininkė.
  16. Macijauskė, vyresn. mokytoja.
  17. Guramishvili, mokytoja metodininkė.
  18. Užkurėlienė, vyresn. mokytoja.
  19. Pareigienė, soc. pedagogė metodininkė.
  20. Verba, soc. pedagogė metodininkė.
  21. Aširovienė, psichologė.
  22. Jonkienė, psichologė.
  23. Miltenienė, bibliotekininkė.

  Lavinamųjų klasių metodinės grupė

  Lavinamųjų klasių metodinės grupės pirmininkė R. Alsienė, mokytoja metodininkė.

  Nariai:

  1. Samuchova, mokytoja metodininkė, pavaduotoja ugdymui.
  2. Rimkienė, mokytoja metodininkė.
  3. Michejeva, mokytoja metodininkė.
  4. Legenzova, vyresn. mokytoja.
  5. Žižiūnienė, mokytoja metodininkė.
  6. Jauniškienė, mokytoja metodininkė.
  7. Mickuvienė, mokytoja ekspertė.
  8. Naraškevičienė, mokytoja metodininkė.
  9. Staleriūnienė, mokytoja metodininkė.
  10. German, vyresn. mokytoja.
  11. Pencienė, mokytoja.
  12. Treščenkinas, vyresn. mokytojas.
  13. Gorbačionok, vyresn. mokytoja.
  14. Ž. Žemgulis, vyresn. mokytojas.
  15. Jankauskienė, vyresn. mokytoja.

   

  Logopedų metodinės grupės pirmininkė L. Naraškevičienė, logopedė metodininkė.

  Nariai:

  1. Žižiūnienė, logopedė metodininkė.
  2. Rimkienė, logopedė metodininkė.
  3. Gorbačionok, vyresn. logopedė.
  4. Ašmantavičienė, vyresn. logopedė.
  5. Macijauskė, vyresn. logopedė.
  6. Samuchova, logopedė metodininkė.
  7. Knyzaitė, vyresn. logopedė.
  8. Vaitkūnė, vyresn. logopedė.
  9. Gedrimienė, logopedė metodininkė.
  10. Pencienė, logopedė.
  11. Jankauskienė, vyresn. logopedė,
  12. Bartkienė, mokytoja metodininkė.

   

  Gydomosios kūno kultūros grupės pirmininkė A. Norbutaitė, mokytoja ekspertė.

  Nariai:

  1. Mickuvienė, mokytoja ekspertė.
  2. Šapovalova, mokytoja metodininkė.
  3. Agarkova, vyresn. mokytoja.
  4. Matulevičienė, mokytoja metodininkė.
  5. Jakovleva, mokytoja.

   

  Auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės pirmininkė D. Ilginienė, auklėtoja.

  Nariai:

  1. Matijošaitienė, vyresn. auklėtoja.
  2. Užkurėlienė, vyresn. auklėtoja.
  3. Bucevičiūtė, auklėtoja.
  4. Andriuškaitė, auklėtoja.
  5. Treščenkinas, vyresn. auklėtojas.
  6. Staleriūnienė, auklėtoja metodininkė.
  7. Michniova, vyresn. auklėtoja.
  8. Jauniškienė, auklėtoja metodininkė.
  9. Macijauskė, vyresn. auklėtoja.
  10. Vaitkūnė, vyresn. auklėtoja.
  11. Matiekus, vyresn. auklėtojas.
  12. Pareigienė, auklėtoja metodininkė.
  13. Tiškienė, auklėtoja metodininkė.
  14. Bladyka, vyresn. auklėtojas.
  15. Legenzova, vyresn. auklėtoja.
  16. Beržanskienė, vyresn. auklėtoja.
  17. Jankauskienė, vyresn. auklėtoja.
  18. Vaikacienė, auklėtoja.
  19. German, vyresn. auklėtoja.
  20. Vaškienė, auklėtoja metodininkė.
  21. Šadžiuvienė, auklėtoja metodininkė.

   

  Mokykloje taip pat veikia šios komisijos ir darbo grupės:
  Viešųjų pirkimų komisija

  Mokytojų atestacijos komisija

  Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

  Priėmimo komisija

  Paramos komisija

  NAUDINGA INFORMACIJA


   

  i

  Naujienos

  Metodinė priemonė „Žodžių sukutis“

  Metodinė priemonė „Žodžių sukutis“

  ​ Noriu pasidžiaugti...mano idėja įgavo kūną...pagaliau išleista metodinė priemonė „ŽODŽIŲ SUKUTIS“ . Manau dažnas pedagogas suka galvą norėdamas sudominti mokinį, todėl aš noriu pasiūlyti pasiimti sukutį (Spinerį) ir žaidžiant mokytis. Išsukus ir sustojus sukučiui,...

  Žvaigždučių Vilties bėgimas 2022

  Žvaigždučių Vilties bėgimas 2022

  „Jeigu tu jauti skausmą savo kūnu, reiškia tu esi gyvas, o jeigu tu jauti skausmą artimo širdy, tu esi tikras Žmogus“, sako brolis Benediktas.        Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos bendruomenė ir Vilties miestas surengė prasmingą, jautrų, sportišką renginį. Rugsėjo 22...

  Smagi šventė

  Smagi šventė

  Judėjimas – maloni ir džiugi veikla, stiprybės ir sveikatos šaltinis. Judumo savaitė – renginys, kuris vyko Klaipėdos “Medeinės” mokykloje įrodė, kad judėti gali kiekvienas. Renginio metu visi dalyviai judėjo kas kaip sugebėjo, buvo linksma ir smagu. Tačiau labiausiai...

  Mokyklos gyvavimo metai

  Pedagogai

  Moksleiviai

  EnglishLithuanianUkrainian