klaipedosmedeine@gmail.com  ✆ (8 46) 49 78 93

KLAIPĖDOS "MEDEINĖS" MOKYKLA

Mokykla, atvira visiems didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikams, užtikrinanti individualizuotą ugdymą.

Susisiekite šiandien

Pamokų laikas

1 pamoka  9:00  9:40
2 pamoka  9:50 10:30
3 pamoka 10:40 11:20
4 pamoka 11:30 12:10
5 pamoka 12:20 13:00
6 pamoka 13:30 14:10
7 pamoka 14:20 15:00

Mokyklos savęs įsivertinimas

Geg 11, 2022

Atliktas mokyklos veiklos įsivertinimas: sritis: 2019 m. „Lyderyste ir vadyba“, tema:
 „Mokymasis ir veikimas komandomis“, kurio metu išskirti: 1. Silpnieji veiklos aspektai: 4.2.1. „Veikimas kartu“; 2. Stiprieji veiklos aspektai: 4.1.3. „Mokyklos savivalda“.
2019 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos 2020 m. tobulinimui:
1.Veikimas kartu tobulinant mokyklos aplinką.
2. Laikytis bendruomenės susitarimų, kartu numatyti mokyklos perspektyvą.
2019 metų veiklos programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG:

Mokyklos įsivertinimo darbo grupės koordinatorė V.Samuchova

NAUDINGA INFORMACIJA


 

i

Naujienos

Svečiai

Svečiai

Šiandien mokykloje sulaukėme svečių iš Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos direktoriaus Alfredo Kaniavos. Kartu su mokiniais aktyviai dalyvavo krepšinio užsiėmime. Krepšinio būrelio treneris Eugenijus Milkontas. Nuotraukos

Erasmus+ Jaunimo mainų projektas

Erasmus+ Jaunimo mainų projektas

Erasmus+ Jaunimo mainų projektas "Artistic Activities with Assistance of Dogs" (liet. "Meniškos veiklos su šunimis") (projekto nr. 2019-3-LT02-KA105-006603). Organizatorius – Ercc Lietuva, VšĮ Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras. Projekto dalyviai: Klaipėdos...

Mamos diena

Mamos diena

Džiaugiamės, kad Klaipėdos ,,Medeinės“ mokykla ir toliau vykdo tęstinį projektą ,,Bendradarbiavimas su tėvais sėkminga ugdymo prielaida“. Šiais metais mamoms buvo suorganizuota koncertinė popietė, paminėti Tarptautinę mamos dieną. Labai džiugu buvo matyti, kad mamų...

Mokyklos gyvavimo metai

Pedagogai

Moksleiviai

EnglishLithuanianUkrainian