klaipedosmedeine@gmail.com  ✆ (8 46) 49 78 93

KLAIPĖDOS "MEDEINĖS" MOKYKLA

Mokykla, atvira visiems didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikams, užtikrinanti individualizuotą ugdymą.

Susisiekite šiandien

Pamokų laikas

1 pamoka  9:00  9:40
2 pamoka  9:50 10:30
3 pamoka 10:40 11:20
4 pamoka 11:30 12:10
5 pamoka 12:20 13:00
6 pamoka 13:30 14:10
7 pamoka 14:20 15:00

Mokyklos savęs įsivertinimas

Rgs 29, 2021

Atliktas mokyklos veiklos įsivertinimas: sritis: 2019 m. „Lyderyste ir vadyba“, tema:
 „Mokymasis ir veikimas komandomis“, kurio metu išskirti: 1. Silpnieji veiklos aspektai: 4.2.1. „Veikimas kartu“; 2. Stiprieji veiklos aspektai: 4.1.3. „Mokyklos savivalda“.
2019 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos 2020 m. tobulinimui:
1.Veikimas kartu tobulinant mokyklos aplinką.
2. Laikytis bendruomenės susitarimų, kartu numatyti mokyklos perspektyvą.
2019 metų veiklos programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG:

Mokyklos įsivertinimo darbo grupės koordinatorė V.Samuchova

NAUDINGA INFORMACIJA


i

Naujienos

Aš ir pasaka

Lapkričio 23 – 26 d. Klaipėdos „Medeinės" mokykloje pradinių klasių mokytojos V. Užkurėlienė, V. Kundrotienė ir I. Matijošaitienė vykdė pradinių specialiųjų klasių metodinę savaitę „Praverk pasakų skrynelę“. Mokiniai apsilankė bibliotekoje, klausėsi grožinės...

Netektis

Netektis

Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna  sunaikinti prisiminimus ir paliktą šviesą, nes „juk šviesa nemiršta – pasilieka žolėj, žiede ir vaiko akyse…“  (Just. Marcinkevičius)Didelis liūdesys aplankė mūsų ,,Medeinės“ mokyklos bendruomenę. Eidama 51- uosius metus,...

Vaisių ir daržovių mandala

Vaisių ir daržovių mandala

2021 m. spalio 14 d. ,,Medeinės“ mokyklos lauko muzikos klasėje vyko edukacinis renginys ,,Vaisių ir daržovių Mandala“, skirtas Pasaulinei sveiko maisto dienai paminėti. Suburti mokytojų Rasos ir Jolantos lavinamųjų klasių ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai...

Mokyklos gyvavimo metai

Pedagogai

Moksleiviai

EnglishLithuanianRussian